پرش به: ناوبری, جستجو

کتامین

Ketamine (1).jpg

کتامین (به انگلیسی : Ketamine) داروی هوشبری است که در سال ١٩٦٢ توسط کلوین استیونس (Calvin Stevens) به عنوان جایگزین برای PCP ساخته شد و نخستین بار در سال ١٩٧٠ در جنگ ویتنام بر روی سربازان آمریکا مورد استفاده قرار گرفت، اما بعدها به دلیل تأثیرات روان‌گردان کاربرد آن بر روی انسان محدود شد. از اواخر دهه ١٩٧٠ با مطالعات صورت گرفته بر روی همین آثار، مصرف کتامین به عنوان یک مادۀ توهم‌زا و روان‌گردان افزایش یافت.

نام های رایج :

کتامین ، کت ، کتالار ، K-Hole

شیوۀ عملکرد:

کتامین گیرنده‌های گلوتامات NMDA در سیستم عصبی مرکزی را از کار می‌اندازد (آنتاگونیست NMDA) و از انتقال درد و احساس آن در بدن جلوگیری می‌کند. از آنجا که کتامین بر روی دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون اثر نمی‌گذارد، یک داروی بیهوشی امن و مطمئن محسوب می‌شود.


خطرات مصرف:

١. تزریق کتامین به هر روش ممکن است خطرات متعددی را به دنبال داشته باشد. تزریق وریدی (IV) احتمال عفونت و یا آسیب رساندن به رگ را به دنبال دارد. همچنین از آنجا که تزریق وریدی منجر به اثر زودهنگام دارو می‌شود، ممکن است قبل از آنکه تزریق کتامین به پایان برسد و سرنگ از رگ خارج شود، فرد بیهوش شده و به خود آسیب برساند. تزریق IM مطمئن‌تر از تزریق وریدی است و خطرات کمتری را به همراه دارد، هرچند ممکن است درد آن تا چند روز احساس شود.


٢. استفادۀ دراز مدت از کتامین سبب بروز مشکل در حاﻓﻈﮥ کوتاه مدت مغز و بیماریﻫﺎی حاد مثانه و کلیه می‌شود.


٣. استفادۀ دراز مدت از کتامین ممکن است اعتیاد روانی در شخص ایجاد کند. اگرچه مسأﻟﮥ اعتیاد به کتامین هنوز به صورت کامل به اثبات نرسیده است، اما به نظر می‌رسد استفادۀ مداوم و دراز مدت از آن اعتیاد روانی را در مصرف‌کننده به وجود می‌آورد.


٤. مصرف کتامین همراه با GHB، بنزودیازپین‌ها (Benzodiazepines) و الکل بسیار خطرناک و مرگبار بوده و به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. گزارش‌های بسیاری از مرگ افرادی که کتامین را با این مواد ترکیب کرده بودند منتشر شده است.

تأثیرات مصرف:

کتامین در مقایسه با سایر مواد توهم‌زا مانند LSD مدت اثر کوتاه‌تری دارد (٤٥ تا ٩٠ دقیقه). تقریبا ١ تا ١٠ دقیقه پس از مصرف کتامین اثرات آن آغاز می‌شود. نحوه و طول اثر کتامین به مقدار مصرف شده، روش مصرف و شرایط محیط و شخص وابسته است.. مهمترین اثر روان‌گردان کتامین، چاله کتامین (K Hole) نام دارد که احساس جدا بودن از جسم، شناور بودن یا سقوط را در فرد ایجاد می‌کند و منجر به تجربیات برون کالبدی (OBE) و یا تجربیات نزدیک به مرگ (NDE) می‌شود. در این حالت شخص با تصاویر بسیار زنده و ابعاد دیگری از زمان و مکان روبه‌رو می‌گردد که ممکن است توصیف و یا توجیه آن دشوار باشد. دیگر تأثیرات مصرف کتامین عبارتند از:


- عدم احساس درد

- احساس آرامش و نشاط

- افزایش ضربان قلب

- قطع موقت ارتباط با بدن

- از کار افتادن حواس بدن و حافظه

- دشواری در گفتار و حرکت اندام‌ها

- تاری دید

- توهم‌های دیداری و شنیداری

- تغییر قابل توجه در درک زمان و مکان

- تغییر قابل توجه در درک واقعیات

- تجربیات رویاگونه و غیرمادی