پرش به: ناوبری, جستجو

سایکدلیک تراپی

سایکدلیک تراپی به روش های درمانی با استفاده از دارو های روانگردان مخصوصا دارو های سروتونرژیک مثل LSD , DMT , Psilocybin گفته میشود.