پرش به: ناوبری, جستجو

دی ام تی

کریستال های دی ام تی

دی ام تی (DMT) یا دی متیل تریپتامین (N,N-Dimethyltryptamine) یک ترکیب روانگردان از خانواده تریپتامین ها می باشد که در صورت مصرف به عنوان یک توهم زای (Hallucinogen) قدرتمند عمل می کند. این ماده در بیش از 65 گونه گیاه وجود دارد و گفته می شود که بصورت گسترده ای در قلمرو گیاهان یافت می شود. دی ام تی بصورت سنتی از حدود سال 1500 میلادی در معجون آیاهواسکا توسط قبایلی در آمریکای جنوبی مورد استفاده قرار گرفته و شواهد باستانی از این قرار است که مصرف این ماده در تنباکوها (نظیر yopo، Cohoba و Parica) به 2080 سال پیش از میلاد مسیح بازمیگرده. دی ام تی به عنوان یک روانگردان رویایی که موجب تاثیرات کوتاه مدت گشته مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که بصورت ترکیبی با مونو آمین اکسیداز ها (MAOI) یا مهار کننده های برگشت پذیر مونوآمین اکسیداز A (RIMA)، بصورت خوراکی مورد استفاده قرار گیرد، فعال می گردد. این ترکیب عموما با نام آیاهواسکا و یا فاراموهاسکا شناخته می شود. بسته به دوز و نوع مصرف تاثیرات دی ام تی می‌تواند از یک تجربه روانگردان ملایم به تجربه ای قدرتمند منجر شود که در برخی افراد موجب تغییر در زندگیشان می گردد. کسانی که تجربه مصرف این ماده را داشتند از دیدار با موجودات بیگانه/ روحانی و واقعیت های جایگزین برای زندگی، صحبت می کنند. بسیاری از شواهد نشان میدهد که ممکن است این ماده بصورت طبیعی در مغز انسان هم وجود داشته باشد.

مواد تشکیل دهنده (Chemical) :

DMT یا N,N-dimethyltryptamine یک ایندول ترکیبی مولکول آلکالوئید از خانواده تریپتامین می باشد. تریپتامین ها یک هسته ساختاری شامل بایسایکلیک ایندول هتروسایکل متصل به R3 به یک گروه آمینو از طریق زنجیره اتیل می باشند. دی ام تی حاوی دو گروه متیل CH3- متصل به انتهای آمین RN از زنجیره تریپتامین می باشد. این ماده دارای آنالوگ های جایگزینی نظیر 4-AcO-DMT و 5-MeO-DMT می باشد.

ساختار مولکولی دی ام تی

داروشناسی :

تاثیرات روانگردان دی ام تی بر اثر تاثیر این ماده بر گیرنده 5-HT2A به عنوان یک آگونیست جزئی می باشد.

نحوه مصرف :

دی ام تی بصورت تدخینی، تزریقی، اسنیف و یا بصورت خوراکی به همراه مونوآمین اکسیدازهایی نظیر هارمین و هارمالین مورد مصرف قرار می گیرد.

شروع (onset) :

زمانی که تدخین می شود تاثیر آن بسیار بسیار سریع می باشد . اولین تاثیر بین 60-10ثانیه پس از تدخین ظاهر می شود و اوج تاثیر آن بین 2-1 دقیقه پس از مصرف می باشد

دوره (Duration) :

تاثیر اصلی دی ام تی چنانچه بصورت تدخینی مورد استفاده قرار گیرد بین 20- 5 دقیقه پایان می یابد و دوره پایین آمدن و برگشت به حالت اولیه بین 1 الی 2 ساعت به طول می انجامد.

تاثیرات :

تاثیرات ناشی از تدخین دی ام تی کوتاه است، اما عموما به طرز شگفت آوری شدید می باشد. مدت تاثیر گذاری آن بسیار کوتاه است و گاها با شلیک شدن از یک توپ مقایسه می گردد. مصرف کنندگان این ماده مدعی هستند که جهان های دیگر را ملاقات می کنند و یا با موجودات ناشناخته و روحانی دیدار می کنند. به دلیل نوع تاثیرات این ماده ، مصرف کنندگان عموما نشسته و یا به حالت درازکش در حالی که فردی در کنارشان به تدخینشان کمک می کند ، به تجربه این ماده می پردازند. تمامی تاثیراتی که در زیر بیان می شود، ناشی از تجربیات مصرف کنندگان این ماده می باشد که بسته به دوز و شیوه مصرف می تواند توسط فرد مصرف کننده تجربه شود.

تاثیرات فیزیکی :

تاثیرات فیزیکی دی ام تی را می توان به چند بخش تقسیم نمود که بسته به نسبت مصرفی به تدریج شدت می یابد.

 • احساس لامسه خودبخودی
 • تغییر در درک جاذبه
 • گشادی مردمک چشم

تاثیرات شناختی و ادراکی :

دی ام تی زمانی که بصورت تدخینی مورد استفاده قرار می گیرد، حداقل میزان مسمومیت روانی را در بین روانگردانها داشته و بخاطر همین عدم وجود مسمومیت ذهنیست که عده بسیاری معتقدند که حسی که از تاثیرات آن دریافت می کنند نمیتواند صرفا به دلیل تاثیرات دارویی آن باشد بلکه تجربه ای واقعی برای آنها قلمداد می گردد. مهمترین تاثیرات ادراکی این ماده شامل :

 • افزایش حالت ذهنی کنونی
 • سرکوب تعصب شخصی
 • افزایش قدرت تجزیه و تحلیل
 • احساس بازجوانی
 • ارتباط با ضمیر ناخودآگاه
 • سرکوب حافظه
 • مرگ نفس
 • تجربه وحدت و ماتریس حیات
 • افزایش روحانیت
 • نمایش مکانیسم داخلی هوشیاری

تاثیرات دیداری :

تاثیراتی که به عنوان اعوجاجها و تغییرات دیداری از آن یاد می شود شامل :

 • جریان یافتن ( ذوب شدن، نفس کشیدن )
 • بر جا ماندن رد تصاویر در حال حرکت «Tracers»
 • برجا ماندن اثر تصاویر دیده شده توسط فرد در حین نگاه کردن به نقاط دیگر «After Image»
 • مشاهده بافت های متقارن
 • تغییر رنگ ها
 • بریده شدن مناظر «Scenery Slicing»
 • جایگزینی رنگ ها

تاثیرات شنیداری :

 • بهبود
 • اعوجاج
 • توهم های صوتی